CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

KURSUS KAEDAH PENGAJARAN SEJARAH SESI 2009/2010

Selamat Datang Ke Kursus LSP4023– Kaedah Pengajaran Sejarah merupakan satu pendekatan penting dalam melahirkan bakal guru sejarah yang kreatif dan berketrampilan .kursus-kursus yang diharapkan akan menjadikan anda:Guru sejarah yang juga seorang sejarahwan dan berfikir sebahagai ahli sejarah dan mengaplikasikan kemahiran sejarah kepada pelajar sejarah.
SELAMAT HARI GURU KEPADA SEMUA GURU DAN BAKAL GURU SENSEI NO HI ..GAMBATTE KU DASAI JA NE


Tuesday, April 7, 2009

KULIAH 13: PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN SEJARAH


Konsep

I.Mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian pelajar

II.menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai, merancang dan membina instrumenpenilaian,

III.melaksanakan penilaian, merekod hasil penilaian, menganalisis maklumat penilaian, melapor dan membuat tindakan susulan.

IV.dapat memastikan perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu dari aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani

ivV.selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).

VI.penilaian berterusan terhadap perkembangan bagi kesemua aspek

Penilaian Berterusan (PB)-continuous assessment

bersifat formatif
i.mengutamakan kemajuan setiap pelajar dari satu peringkat ke satu peringkat
ii.dapat membuat diagnostik bagi mengesan perkembangan pelajar dari semasa ke semasa.
iii.memberi peluang kepada guru untuk membetulkan kesilapan dan memperbaiki kelemahan pelajar serta-merta supaya kelemahan tersebut tidak terhimpun
iv.dapat mengenal pasti kelemahan
v.memperkembangkan lagi kekuatan serta potensi murid.

A.Penilaian formatif

Penilaian dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Maklumat yang diperoleh dapat memberi maklum balas tentang sejauh mana sesuatu hasil pembelajaran telah dikuasai

dapat mengetahui tentang kelemahan dan kekuatan serta potensi seseorang murid dan mengambil tindakan susulan yang sewajarnya.

B.Penilaian sumatif

Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir semester atau tahun. Penilaian ini memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang p dengan p lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan/ pengredan.

Dikendalikan oleh pengajar
• menilai pelajarnya sendiri

Berasaskan Kriteria
• menilai penguasaan p berdasarkan hasil
pembelajaran yang telah ditentukan

Formatif
• dijalankan berterusan mengesan perkembangan,
kemajuan dan pencapaian murid

Mengesan Perkembangan Pembelajaran Secara Menyeluruh
(JERI)

Ciri2 Penilain Kendalian Kendiri

Bersistem

• merancang
• menentukan instrumen
• melaksana
• menganalisis
• merekod
• melapor
• tindakan susulan

CIRI-CIRI PENILAIAN KENDALIAN KENDIRI

1.Pelbagai kaedah
• pemerhatian• lisan• penulisan

2.Menekankan Perkembangan Individu
• berdasarkan kemampuan individu dan bukan untuk perbandingan antara individu

3.Menggalakkan Penilaian Kendiri
• melatih p menilai kemajuan sendiri secara berterusan
• pengajar mendapat maklumat tambahan

4.Membolehkan Tindakan Susulan
• mengatasi kelemahan pembelajaran
• mempertingkatkan kekuatan pembelajaran

0 comments: