CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

KURSUS KAEDAH PENGAJARAN SEJARAH SESI 2009/2010

Selamat Datang Ke Kursus LSP4023– Kaedah Pengajaran Sejarah merupakan satu pendekatan penting dalam melahirkan bakal guru sejarah yang kreatif dan berketrampilan .kursus-kursus yang diharapkan akan menjadikan anda:Guru sejarah yang juga seorang sejarahwan dan berfikir sebahagai ahli sejarah dan mengaplikasikan kemahiran sejarah kepada pelajar sejarah.
SELAMAT HARI GURU KEPADA SEMUA GURU DAN BAKAL GURU SENSEI NO HI ..GAMBATTE KU DASAI JA NE


Tuesday, April 7, 2009

PENGGUNAAN BUKU TEKS SECARA BERKESAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAHBuku teks Sejarah dalam konteks ini merupakan salah satu media cetak yang terpenting. Buku teks Sejarah juga digunakan sebagai bahan
pembelajaran murid di sekolah menengah atas (SMA) iaitu murid Tingkatan IV dan Tingkatan V

Buku teks ditulis berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah KBSM yang baru dan diluluskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.
Buku teks Sejarah mengekalkan Kesepaduan unsur pengetahuan sejarah,
pemupukan nilai-nilai murni, patriotisme dan kemahiran belajar.

2.1. Buku teks Sejarah Tingkatan 4 mengandungi 10 bab seperti berikut:- Tema 7 (Tamadun Awal Manusia)
Tema 8 (Tamadun Islam dan Perkembangannya)
Tema 9 (Perkembangan Di Eropah dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara)

2.2. Buku teks Sejarah Tingkatan 5 mengandungi 9 bab seperti berikut:- Tema 10 (Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme Sehingga
Perang Dunia Kedua). Tema 11 (Pembinaan Negara dan Bangsa Ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat)
Tema 12 (Malaysia dan Kerjasama Masyarakat Antarabangsa).

3. Kelebihan Buku Teks Sejarah
Buku teks mempunyai peta konsep sebagai garis kasar isi pelajaran yang boleh digunakan oleh guru dalam perancangan pelajaran,
contoh seperti buku teks Ting.5, m.s. 2.

I.Terdapat ringkasan dan rumusan sejumlah maklumat penting yang berkaitan dengan sesuatu bidang. Memudahkankan murid memperoleh bahan khusus dalam bentuk yang telah disatukan.

II.Menyediakan sumber maklumat yang seragam untuk semua murid. Memberi idea kepada guru tentang organisasi maklumat dan aktiviti yang dapat dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran.

III.terdapat gambar, graf, peta dan bahan-bahan ilustrasi yang memudahkan pemahaman murid, contoh buku teks Ting. 5,m.s.4.

IV. Terdapat lain-lain bahan pengajaran seperti ringkasan, latihan dan soalan terancang, contoh buku teks Ting.5, m.s. 7.

Penggunaan Buku Teks Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Satu aspek yang dipertimbangkan dalam penggunaan buku teks ialah
1.kesukaran murid memahami istilah yang sukar, abstrak dan di luar pengalaman mereka.
Guru Sejarah harus membantu murid merujuk buku teks secara berkesan khususnya di kalangan murid yang berprestasi rendah.

I.Guru Sejarah terlebih dahulu perlu merangka soalan-soalan berdasarkan tajuk yang akan diajar.Seterusnya membantu murid memilih isi-isi penting dengan menggunakan kata kunci atau kad bertema yang tercatat isinya.

II.Guru Sejarah perlu mendidik murid menyusun maklumat yang diperolihi dan berfikir secara sistematis dalam mengisi petak lembaran kerja yang disediakan sebagai latihan.
Cara terbaik memudahkan murid mengingat maklumat adalah melalui pembinaan peta minda yang menggambarkan perkembangan dan perkaitan isi penting.

III.Buku teks Sejarah boleh digunakan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran sama ada permulaan, pertengahan atau pada akhir pembelajaran.

0 comments: