CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

KURSUS KAEDAH PENGAJARAN SEJARAH SESI 2009/2010

Selamat Datang Ke Kursus LSP4023– Kaedah Pengajaran Sejarah merupakan satu pendekatan penting dalam melahirkan bakal guru sejarah yang kreatif dan berketrampilan .kursus-kursus yang diharapkan akan menjadikan anda:Guru sejarah yang juga seorang sejarahwan dan berfikir sebahagai ahli sejarah dan mengaplikasikan kemahiran sejarah kepada pelajar sejarah.
SELAMAT HARI GURU KEPADA SEMUA GURU DAN BAKAL GURU SENSEI NO HI ..GAMBATTE KU DASAI JA NE


Tuesday, March 4, 2008

KULIAH 7 ( 6 MAC 2008 )

KECERDASAN PELBAGAI DAN GAYA PEMBELAJARAN

 • Dalam ‘Frames of mind: The theory of multiple intelligences’, 1983, Howard Gardner mengemukakan 7 jenis kecerdasan.

 • KP boleh dibahagi kepada 3 kategori:
 • 1. Kecerdasan berkaitan objek
 • Visual ruang
 • Logikal-matematikal
 • kinesthetik

 • 2. Kecerdasan bebas
 • verbal linguistik muzik

 • 3. Kecerdasan berkaitan manusia
 • Interpersonal
 • intrapesonal

  Implikasi KP

 • Persekitaran pembelajaran – menyediakan penglaman pembelajaran yang melibatkan pelajar untuk membina 7 kecerdasan.

 • Kurikulum seimbang – memberi peluang kepada pelajar untuk meneroka dan mengembangkan 7 kecerdasan mereka.

 • Guru menggunakan 7 kecerdasan dalam menyediakan bahan pengajaran.

 • Ibu bapa dilibatkan untuk mengajar anak mereka kemahiran sosial.

 • Matlamat kurikulum – mengajar supaya pelajar faham. Skop kurikulum boleh disempitkan supaya pelajar belajar lebih mendalam tentang konsep asas bidang.

 • Pelajar belajar arah kendiri dengan memulakan dan menyiapkan projek pilihan mereka.

 • Sekolah menekankan perkembangan kemahiran tertentu melalui penerokaan.

 • Sekolah menggalakkan pembinaan pengetahuan dan kreativiti.

 • Bakat dan minat pelajar individu boleh dikenal pasti dan dikembangkan.

 • Pelajar diberi peluang untuk ambil bahagian dalam kokurikulum pilihan mereka.

 • Dengan kerjasama guru, pelajar kenal pasti cara mereka harus dinilai.

 • Maklum balas didapati daripada guru, rakan sebaya, orang luar, dan refleksi.

  PEMBENTANGAN INDIVIDU BERTERUSAN DAN BERSAMBUNG DARI MINGGU LEPAS

 • 0 comments: