CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

KURSUS KAEDAH PENGAJARAN SEJARAH SESI 2009/2010

Selamat Datang Ke Kursus LSP4023– Kaedah Pengajaran Sejarah merupakan satu pendekatan penting dalam melahirkan bakal guru sejarah yang kreatif dan berketrampilan .kursus-kursus yang diharapkan akan menjadikan anda:Guru sejarah yang juga seorang sejarahwan dan berfikir sebahagai ahli sejarah dan mengaplikasikan kemahiran sejarah kepada pelajar sejarah.
SELAMAT HARI GURU KEPADA SEMUA GURU DAN BAKAL GURU SENSEI NO HI ..GAMBATTE KU DASAI JA NE


Thursday, February 19, 2009

KULIAH 4 : SUKATAN DAN HURAIAN SUKATAN

 • Apakah SP?
  merupakan satu dokumen yang menterjemahkan hasrat negara untuk melahirkan individu yang memiliki semangat kekitaan dan mewujudkan perpaduan. Kurikulum Sejarah mengandungi asas-asas pengetahuan, nilai-nilai murni, kemahiran dan pengalaman yang diperoleh dapat diperkukuh dan diperkembangkan

  Huraian Sukatan Pelajaran
  merupakan huraian terperinci terhadap kandungan yang digariskan dalam SP. Penghuraian dibuat berlandaskan kepada Struktur Disiplin Sejarah, Kemahiran Pemikiran Sejarah, pecahan Tema-tema terpilih, Lajur dan Aras selaras dengan kandungan SP.

  STATUS MATA PELAJARAN SEJARAH
  Sejarah KBSM – wajib – berterusan 5 tahun
  SMA kesinambungan daripada SMR
  3 komponen utama di dalam intipati perlaksanaan dan kandungan kurikulum sejarah

  Asas-asas Pengetahuan
  Nilai-Nilai Murni
  Kemahiran Belajar
  MATLAMAT
  1.Memupuk dan memperkukuh semangat setia negara dan jati diri sebagai warganegara Malaysia dan warga dunia.
  2.Memahami keadaan masyarakat dan negara serta hubungannya dengan sejarah dunia.
  3.Mewujudkan semangat perpaduan dan kekitaan bangsa dan negara Malaysia.
  4.Mewujudkan ingatan bersama terhadap Sejarah sebagai rangka rujukan kesedaran
 • OBJEKTIF

 • Membolehkan murid dapat ;
  Menyusur galur sejarah diri dan salasilah keluarga
  Menulis dan menghuraikan sejarah perkembangan sekolah
  Menyatakan asal usul dan perkembangan masyarakat dan negara
  Menyatakan warisan tradisi Kesultanan Melayu Melaka
  Menjelaskan sejarah negeri-negeri di Malaysia dari segi bentuk kerajaan, pentadbiran, ekonomi dan sosial
  Memiliki perasaan bangga dengan kegemilangan tamadun bangsa dan negara
  Menghargai usaha dan sumbangan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kedaulatan, kemerdekaan dan pembangunan negara

 • 0 comments: