CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

KURSUS KAEDAH PENGAJARAN SEJARAH SESI 2009/2010

Selamat Datang Ke Kursus LSP4023– Kaedah Pengajaran Sejarah merupakan satu pendekatan penting dalam melahirkan bakal guru sejarah yang kreatif dan berketrampilan .kursus-kursus yang diharapkan akan menjadikan anda:Guru sejarah yang juga seorang sejarahwan dan berfikir sebahagai ahli sejarah dan mengaplikasikan kemahiran sejarah kepada pelajar sejarah.
SELAMAT HARI GURU KEPADA SEMUA GURU DAN BAKAL GURU SENSEI NO HI ..GAMBATTE KU DASAI JA NE


Wednesday, February 18, 2009

KULIAH 3 PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN GURU SEJARAH

PERANCANGAN JANGKA PANJANG
1.Memerhati guru yang berpengalaman
buat catatan : - apa yang dilihat/didengar
- soalan-soalan lisan
- soalan-soalan bertulis
- contoh-contoh aktiviti
- bentuk teguran, pengukuhan, ganjaran
- unsur-unsur HUMOR yang digunakan semasa P&P
- aktiviti-aktiviti motivasi/set induksi
buat perbincangan – tentang aktiviti p&p yang berlaku
- mengapa aktiviti-aktiviti dipilih

2.RANCANGAN PENGAJARAN
Disediakan oleh Jawatan Kuasa Panitia
Dapatkan contoh-contoh rancangan/aktiviti pengajaran
dari sekolah-sekolah lain/PPD/JPN/PPK
Dapatkan maklumat tentang kurikulum dan tingkatan
yang akan diajar
3.Meneliti buku teks dan rujukan
contoh-contoh dalam buku teks dan buk,u rujukan perlu diteliti dan diperincikan atau dipermudahkan
Contoh-contoh dan aktiviti sesuai dengan kemampuan pelajar/tingkatan yang diajar
contoh-contoh yang dipilih berasaskan teori-teori pengajaran (Bruner, Gagne’, Ausubel, Dienes)
4.Membuat perancangan pengajaran bagi sesuatu topik atau unit
buat perancangan mengikut heirarki
buat peta konsep atau peta minda bagi tajuk-tajuk yang relevan
kemahiran disusun dari mudah ke sukar dan konkrit ke abstrak
buat rancangan mengikut unit topik untuk prespektif yang luas terhadap isi kandungan sesuatu tajuk atau bidang
5.Latar Belakang Pelajar
perlu mengetahui peringkat perkembangan kognitif pelajar/tingkatan yang diajar
- Peringkat konkrit atau Peringkat Formal

6.Peringkat perkembangan konkrit
- perlu menggunakan BBM
- penggunaan gambarajah
- contoh pelbagai
peringkat perkembangan formal
- pengajaran secara kuliah/penerangan
Bahan Bantu Belajar/Bahan Bantu Mengajar
kenal pasti tajuk-tajuk yang memerlukan bahan bantu belajar/mengajar
bahan-bahan bantu belajar/mengajar yang terdapat di pasaran
bahan-bahan bantu belajar/mengajar yang dibina sendiri

0 comments: