CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

KURSUS KAEDAH PENGAJARAN SEJARAH SESI 2009/2010

Selamat Datang Ke Kursus LSP4023– Kaedah Pengajaran Sejarah merupakan satu pendekatan penting dalam melahirkan bakal guru sejarah yang kreatif dan berketrampilan .kursus-kursus yang diharapkan akan menjadikan anda:Guru sejarah yang juga seorang sejarahwan dan berfikir sebahagai ahli sejarah dan mengaplikasikan kemahiran sejarah kepada pelajar sejarah.
SELAMAT HARI GURU KEPADA SEMUA GURU DAN BAKAL GURU SENSEI NO HI ..GAMBATTE KU DASAI JA NE


Wednesday, March 4, 2009

CONTOH 3 RANCANGAN HARIAN

RANCANGAN HARIAN

Tarikh : 25 MAC 2009

Masa :80 minit

Tahun/Ting. : Tingkatan 1

Topik : Sabah

Bidang : Masyarakat Etnik dan Petempatan Sabah.

Hasil Pemb. : Menghubungkaitkan kawasan penempatan kumpulan etnik di Sabah.

Pakej/Modul : pakej 9

Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

i. Menyenaraikan kumpulan etnik dan petempatan masyarakat Sabah.

ii. Menghubungkaitkan kawasan penempatan kumpulan etnik di Sabah

Aktiviti P& P :

1. Pelajar diminta menyenaraikan kumpulan etnik yang terdapat di Sabah dari carta yang disediakan.

2. Pelajar mengklasifikasi etnik-etnik Sabah di atas lembaran kerja secara berkumpulan.

3. Pelajar membentangkan hasil catatan dalam bentuk peta minda melalui power point.

4. Pelajar memberi contoh petempatan mengikut kumpulan etnik di sabah.

Kecerdasan Pelbagai : kad imbasan, lembaran pengurusan grafik

Strategi Pengajaran : koperatif dan kolaboratif, mediatif, pemerhatian

Kemahiran Generik : kemahiran berfikir, kemahiran belajar, kemahiran ICT

Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP):

· Bahan elektronik / bahan bercetak / bahan autentik: power point

· Kad tugasan : kad imbasan

· Templat pelajar : lembaran pengurusan grafik

· Borang penilaian aktiviti p&p : penilaian kendiri

Pengetahuan Perlu Ada: Jenis-jenis perayaan masyarakat Sabah.

0 comments: