CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

KURSUS KAEDAH PENGAJARAN SEJARAH SESI 2009/2010

Selamat Datang Ke Kursus LSP4023– Kaedah Pengajaran Sejarah merupakan satu pendekatan penting dalam melahirkan bakal guru sejarah yang kreatif dan berketrampilan .kursus-kursus yang diharapkan akan menjadikan anda:Guru sejarah yang juga seorang sejarahwan dan berfikir sebahagai ahli sejarah dan mengaplikasikan kemahiran sejarah kepada pelajar sejarah.
SELAMAT HARI GURU KEPADA SEMUA GURU DAN BAKAL GURU SENSEI NO HI ..GAMBATTE KU DASAI JA NE


Wednesday, March 25, 2009

KULIAH 11: PEMBINAAN SOALAN / ITEM


Item ialah perkara atau alat yang digunakan untuk mendapatkan respons yang merupakan evidens yang boleh dipertimbangkan dalam pentaksiran/pengukuran sesuatu konstruk.

Perkara-perkara yang misti ada di dalam sesuatu soalan atau item
1.Stimulus Stem
2.pilihan jawapan
3.Jawapan
4.Distrakto
r

1. Stimulus ialah Suatu maklumat yang autentik berbentuk teks atau grafik yang menjadi fokus kepada situasi tugasan
2. Stem ialah pernyataan maklumat yang diperlukan untuk menjawab item dan pernyataan tugasan yang dinyatakan dalam bentuk soalan lengkap atau tidak lengkap.
3.pilihan jawapan ialah senarai cadangan jawapan atau penyelesaian
4. Jawapan ialah pilahan jawapan yang betul atau terbaik
5. Distraktor ialah pilihan jawapan yang bukan jawapan,berfungsi menarik perhatian calun yang tidak menguasai sesuatu bidang atau konsep,merupakan pernyataan yang memang salah,sebahagian salah atau betul tetapi tidak menepati kehendak soalan

0 comments: