CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

KURSUS KAEDAH PENGAJARAN SEJARAH SESI 2009/2010

Selamat Datang Ke Kursus LSP4023– Kaedah Pengajaran Sejarah merupakan satu pendekatan penting dalam melahirkan bakal guru sejarah yang kreatif dan berketrampilan .kursus-kursus yang diharapkan akan menjadikan anda:Guru sejarah yang juga seorang sejarahwan dan berfikir sebahagai ahli sejarah dan mengaplikasikan kemahiran sejarah kepada pelajar sejarah.
SELAMAT HARI GURU KEPADA SEMUA GURU DAN BAKAL GURU SENSEI NO HI ..GAMBATTE KU DASAI JA NE


Monday, March 2, 2009

KULIAH 6 3.3.2009 : KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH


lKemahiran Pemikiran Sejarah (KPS) merupakan satu proses berfikir bagi
lmembolehkan murid-murid meneroka idea yang kompleks dan abstrak dengan
lbimbingan guru. KPS merangkumi :
i ) memahami kronologi
l
-Melihat masa lalu, kini dan akan datang Memahami konsep masa
l-Memahami konversi masa

ii ) meneroka bukti

l-Mengenal pasti sumber pertama dan kedua
l-Membuat perbandingan antara sumber
l-Menentukan signifikan, tarikh, tokoh, lokasi peristiwa serta bagaimana peristiwa itu berlaku.

iii ) membuat interpretasi

l-Membuat tafsiran sesuatu peristiwa sejarah
l-Membezakan antara tafsiran dengan perspektif
l-Membezakan antara fakta sejarah dengan tafsiran sejarah

iv ) membuat imaginasi

l-Melibatkan diri dalam sesuatu peristiwa sejarah
l-Membuat imaginasi secara visual
l-Membuat imaginasi secara empati

v ) membuat rasionalisasi

l-Menggunakan akal fikiran untuk membuat pertimbangan lyang wajar bagi menyelesaikan sesuatu persoalan
-Memerlukan kemahiran mengumpul data, hipotesis,
lmenentukan signifikan bukti dan membuat inferens
-Membuat rasionalisasi melalui kajian sumber sejarah secara kritis
.

lPenerapan KPS boleh dilaksanakan di dalam atau di luar bilik
juga sesuai digunakan dalam hampir semua peristiwa sejarah.
lKPS sesuai digunakan semasa set induksi bagi merangsang minda murid.
KPS
ljuga boleh diterapkan secara sisipan semasa P&P dan semasa membuat ulangkaji.
l0 comments: